Üye Ol

Giriş yap

Şifremi Kaybettim

Şifreni unuttuysan e posta adresin yazarak yeni şifre oluştur.

soru ekle

Soru sormak için giriş yapmalısın.
Psikoterapi Nedir, Hangi Durumlarda Başvurmalıyım?

Psikoterapi Nedir, Hangi Durumlarda Başvurmalıyım?

Ruhsal dertlerle fizikî rahatsızlıklar arasında çift istikametli bir bağlantı vardır. Kronik gerilim ve olumsuz hayat kaideleri; kardiyolojik marazlar, nörolojik bozukluklar, obezite ve sindirim sistemi bozuklukları üzere birçok derde yer hazırlamaktadır. Uzun süren çaresizlik ve mutsuzluk hisleri, kayıplar, zararlı alışkanlıklar metabolik bozukluklar,kronik marazlar, had sistemi bozuklukları üzere faktörler hem fizikî sıhhatinizi hem de ruh sıhhatinizi da olumsuz tesirler.

Bunlar ve gibisi durumlarda alacağınız psikoterapi desteği içinde bulunduğunuz dertli devri atlatmanız için yararlı olabilir.

Psikoterapi, kendiniz ve etrafınızdakiler ile ilgili inançlarınızı, his, mütalaa ve yaşantınızı bir inançlı bir formda keşfetme serüvenidir. Yaşadığınız problemlerle ilgili mütalaa ve davranışlarınızda değişiklikler meydana getirmek için motivazsyonunuzu arttırmayı, size içgörü kazandırmayı ve bu değişiklikler için münasebetli yollar bulmanıza yardımcı olmayı maksatlar. Bu serüvende psikoterapist size rehberlik ederek size münasebetli bir tedavi planı oluşturur. Terapist- danışan bağlantısı, danışan odaklı, yargılamayan, empatik ve etik bir bağdır.

Mindfulness (bilinçli farkındalık) Temelli Bilişsel Terapi

Mindfulness (Bilinçli farkındalık), bireyin içinde bulunduğu andaetrafında gerçekleşenlere ve kendi his, fikir ve hislerine farkındalıkla, yargısız ve kabullenici bir biçimde odaklanmasıdır.Kronik ağrı, gerilim, alaka ve muhabere dertleri, zorlayıcı durum ve hislerle baş etmenin yanında depresyon tedavisinde de tesirli bir yoldur. Sistemli mindfulness pratikleri dimağda yapısal değişimler meydana getirerek duygusal zeka, his regülasyonu, mental fleksibilite, algı, iç görü, ağrı töleransı ve kompleks düşünme işlevlerini destekler ve bireylerin hayat tatminlerini artırır. 

Ergoterapi ve Uygulamları Nelerdir?

Ergoterapi, rastgele bir hastalık, kaza, doğumdan kaynaklı bir sendrom yahut yaşlanma sonucu zihinsel, içtimaî yahut fizikî yeteneklerde oluşan bozukları manalı ve hedefli aktiviteler aracılığıyla düzgünleştiren bir terapi formülüdür. Oyun, bahçe işleri, fizikî aktiviteler, ahşap boyama, mandala çalışmaları, fotoğraf, yemek yapma, el sanatları ve gibisi pratiklerle bireylerin ömür kalitesini geliştirerek ince motor, bilişsel ve işlevsel ömür becerileri kazanmasına yardımcı olur. Zihinsel ve fizikî olarak bir işe ağırlaşmak kimselerin doğal olarak bir rahatlama ve an’ı yaşamalarını ve gerilimden uzaklaşarak, arınma ve yenilenmelerini sağlar. 

Obezite ile Başa Çıkmada Psikoterapinin Rolü

Kilo vermeye yönelik programlarında ruhsal faktörler umumiyetle ihmal edilmektedir. Psikoterapi boyunca duygusal yemeyi tetikleyen hadiseler, düşünsel, duygusal ve davranışsal faktörler incelenir. 

Kilo vermeye çalışan bireylerde öncelikli olarak yeme davranışları, yemeğe dair inançlar, ziyade yemeyi tetikleyen faktörler, fizikî aktivite alışkanlıkları, hayat biçimleri, sorun çözme biçimlerine dair kendi gözlemleri ele alınmalıdır. Sonrasında ise sağlıklı beslenme ve kilo verme, hisleri, tasavvurları ve yeme davranışına yönelik farkındalığı arttırma, fikir, his ve davranış değişiklikleri oluşturma, şiddetli yemeye karşı koyma ve kilo kaybını koruyabilmeye odaklanılmalıdır. Psikoterapi, bireylere tüm bu baş etme becerilerini kazanmak için güçlü bir destek sağlar.

Nörofizyolojik Hastalıklarda Vücut Farkındalık Terapisi

Tai Chi ve Zen Meditasyonuyla garp hareket teorilerinin senteziyle ortaya çıkan vücut farkındalık terapisi fizyoterapi ile birlikte Polinöropatiler (sinir iltihaplanmaları), Had sıkışmaları, Fibromiyalji, Multiple Skleroz üzere bir çok nörofizyolojik rahatsızlığın tedavisinde tesirli bir usul olarak kullanılmaktadır. Nörofizyolojik rehabilitasyonda sensory-motor bütünlüğü sağlanarak hareket denetimi ve postur bütünlüğü hedeflenir. Bedensel farkındalık terapisi bireyin hareket paternlerine ve vücudunun hudutlarına dair algılarını ve farkındalığını arttırmayı hedefleyerek zatî büyümeyi geliştirir. Buna ek olarak nörofizyolojik rehabilitasyonda bireylerin zarar gören beceri ve fonksiyonlarını maksimum seviyede işlevselliğe kavuştumaya ve gündelik hayatlarına adapte olmaya yönelik çeşitli ergoterapi aktivitelerden de yararlanılır.

Yorum Ekle