Üye Ol

Giriş yap

Şifremi Kaybettim

Şifreni unuttuysan e posta adresin yazarak yeni şifre oluştur.

soru ekle

Soru sormak için giriş yapmalısın.
Biyoteknoloji Girişimcilerin Yol Haritası

Biyoteknoloji Girişimcilerin Yol Haritası

DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikro organizmalar geliştirmek, tabiatta az bulunan yahut var olmayan husus ve  eserleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümü olarak tanımlanan ‘biyoteknoloji‘  bilim ve teknolojisi karması olarak da isimlendirilebilir. Münhasıran sanayi, tıp ve tarım ortamlarında büyük değişim ve gelişimlere yol açan ‘biyoteknoloji’  bugün artık devlet ekonomilerinin kalkınma anahtarı olarak kabul edilmektedir.

Aslında binlerce yıl öncesinden süregelen biyoteknoloj ki, birinci biyoteknolojik pratiğin ekmek mayası geliştirmek olduğu kabul edilmektedir.  bugün itibarıyla temel bilim buluşlarını teknoloji sayesinde kısa vadede yararlı ekonomik kıymete dönüştürebilmesinin verdiği avantajla güçlü bir bölüm olma yolundadır.

Biyoteknolojik eserler; bireye has biyoteknolojik ilaçlardan, tedavilerine, CRISPR gen ameliyatlarından, biyo-yakıta; biyosensörlerden, yapay zekâya ve biyobilgisayarlara kadar çok geniş bir yelpazedir.

Özetle,  protein, hormon, vitamin, aşı ve antibiyotik üretiminden zararlı genlerin belirlenip elemine edilmesine, yapay organ ve doku üretimi sayesinde insan sıhhatine yönelik dehşet tahlillere, tabiatta çok sıkıntı kurallarda bulunan organizmaların laboratuar ortamında üretimini yaparak  endüstride kullanılmasına, Yerküremizi tehdit eden açlık riskine karşı yeni besin menşelerine ve üretimine  imkan veren biyoteknoloji  geleceğin en beğenilen ve en  büyük yatırım bölümü olmaya adaydır. 

Biyoteknolojik eserler umumiyetle üniversitelerdeki ilmî araştırmaların sonuçlarına dayanarak ortaya çıkar. Uzun ve maliyetli araştırma ve geliştirme süreçlerinin karşılığında çıkan eserler yüksek ekonomik bedele sahiptir. Son yıllarda bu çeşit eserlerin oluşturduğu iktisat kimi memleketler için kalkınma modeli haline gelmiştir. Buna ‘biyokalkınma’ denilmektedir. Devletimiz için de biyoteknoloji öncelikli meydanlardan biridir ve güçlü bir biyokalkınma stratejisi oluşturulması neredeyse bir mecburilik haline gelmiştir.

Sözkonusu bu gereksinime yanıt vermek gayesiyle hazırlanan ve memleketimizde yerinde bir birinci olan  ‘Adım Adım Biyogirişimcilik- Biyoteknoloji Teşebbüsçü ve Yatırımcılarına Yol Haritası’ kitabında bir biyogirişim kurmanın, ayakta tutmanın, finansal güce ulaşmanın ve sürdürülebilir olabilmenin stratejileri detaylı olarak ele alınmaktadır. Dr. Sevgi Salman Ünver ve Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz editörlüğünde ve konusunda mütehassıs on yedi müellif ile ilmî temelli bir fikrin eser olarak geliştirilmesi ve ticarileşmesine kadar geçen tüm süreçlerde girişimcilere ve yatırımcılara yol haritası sunulmuştur.. Bu kitabın tüm biyogirişimciler için bir rehber olmasını dileriz.

Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Teşebbüsçü ve Yatırımcılarına Yol Haritası

Editörler:

Dr. Sevgi Salman Ünver, Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz

Muharrirler:

Dr. Sevgi Salman Ünver,

Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz,

Dr. Oya Arı Uyar,

Prof. Dr. Elif Damla Arısan,

Selin Arslanhan,

Ayfer Berkkam,

Sertaç Doğanay,

Ebru Elmas Gürses,

Av. E. Mümtaz Hacıpaşaoğlu,

Dr. Öğr. Üyesi Başak Kandemir,

Dr. Ramazan Karaduman,

Doç. Dr. Gamze Kaide, Dr.

Melis Savaşan Söğüt,

Murat Tortopoğlu,

 Erman Turan,

Ayhan Üstün,

Namık Yener 

BASIN BÜLTENİNDEN DERLENMİŞTİR

Yorum Ekle